CENNIK


 

ILE KOSZTUJE MEDIACJA SĄDOWA?

Koszty mediacji - wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji obciążają strony w równych częściach.

W sporach skierowanych przez sąd , niemajątkowych lub majątkowych
– w których wartość sporu nie da się ustalić  - wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne. Każde kolejne to 100 zł . (łącznie nie więcej niż 450zł).
Jeśli postępowanie dotyczy spraw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego). Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za jedno posiedzenie oraz koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł). Jeśli mediator jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.

Rozporządzenie  Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. 2016 r.,  poz. 921).

ILE KOSZTUJE MEDIACJA UMOWNA?

Mediacje cywilne

Bez ustalenia wartości przedmiotu sporu - sesje wstępne (60 minut) - 190 PLN

Sesje wspólne (90 minut) - 400 PLN za sesję

Przy ustalonej wartości przedmiotu sporu - 2% wartości za całą mediację, nie mniej niż 1300 PLN (maks. 3 sesje wspólne)

Mediacje gospodarcze

Bez ustalonej wartości przedmiotu sporu - sesje wstępne (60 minut) - 250 PLN

Sesje wspólne (90 minut) - 500 PLN za sesję

Przy ustalonej wartości przedmiotu sporu - 3% wartości za a całą mediację, nie mniej niż 2000 PLN (maks. 3 sesje wspólne)

Mediacje pracownicze, o mobbing

Bez ustalenia wartości przedmiotu sporu - sesje wstępne (60 minut) - 250 PLN

Sesje wspólne (90 minut) - 400 PLN

Przy ustalonej wartości przedmiotu sporu - 2% wartości za całą mediację, nie mniej niż 1500 PLN (maks. 3 sesje wspólne)

Mediacje rodzinne

Bez ustalenia wartości przedmiotu sporu - sesje wstępne (60 minut) - 190 PLN

Sesje wspólne (90 minut) - 370 PLN za sesję

Przy ustalonej wartości przedmiotu sporu - 2% wartości za całą mediację, nie mniej niż 1300 PLN

Zapraszam serdecznie na sesję mediacyjną. Przejdziemy przez spór razem w spokoju, komforcie i z pełną dyskrecją.

KONTAKT

Coaching - Mediacje - Mentoring

Ewa Anna Suwała

tel. +48 791 158 153 

e-mail: ewa.anna.suwala@gmail.com

e-mail: ewa.wogorka@gmail.com

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę  na przetwarzanie swoich danych osobowych.