TWÓJ COACH

Ewa Anna Suwała

ZAKRES COACHINGU

Coach pracuje z klientami w zakresach związanych z:

 • biznesem
 • rozwojem kariery
 • zdrowiem
 • relacjami interpersonalnymi
 • finansami
 • rozwojem osobistym
 • przekonaniami ograniczającymi
 • itp.

Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe,dopóki nie zostanie zrobione. 

Nelson Mandela

Business Coach Certification

CO TO JEST COACHING ?

Definicja wg. International Coaching Federation – ICF: „Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju
i polepszeniu efektów działania.

Osoba, która korzysta z usług coacha określana jest mianem coachee lub klientem. 

Głównym celem coachingu jest wpieranie klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby.
Coach motywuje i towarzyszy klientowi w celowym usprawnianiu jego funkcjonowania.


 

Neuro-Linguistic Programming Coach Certificate

JAKI JEST COACHING ?

Coaching jest:

 • jest dobrowolny
 • wyklucza jakąkolwiek dyrektywność np. ze strony coacha
 • pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, by ich uczyć
 • jest zbudowany na bazie pytań
 • pobudza do myślenia
 • dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta
 • prowadzi do świadomego dokonywania zmian
 • skupia się na osiąganiu celów.

Certified Life Coach

COACHING POMOŻE CI:

 • poznać lepiej samego siebie
 • przekraczać bariery
 • rozszerzać strefę komfortu
 • znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym
 • podnieść poczucie własnej wartości.

KONTAKT

Coaching - Mediacje - Mentoring

Ewa Anna Suwała

tel. +48 791 158 153 

e-mail: ewa.anna.suwala@gmail.com

e-mail: ewa.wogorka@gmail.com

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę  na przetwarzanie swoich danych osobowych.