Mediator - Ewa Anna Suwała

EWA ANNA SUWAŁA

Wspieram w procesie mecjacji osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji i nie umieją z niej samodzielnie wyjść. Każdy spór można rozwiązać, gdy obok znajdzie się pomocna dłoń, która poprowadzi mediacje w sposób ekologiczny, bezstronny, sensowny i skuteczny.

 Znajdziesz mnie na liście stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, Rzeszowie, Krakowie, Tarnowie, Kielcach i Nowym Sączu. 

W swojej pracy wykorzystuję liczne techniki coachingowe oraz z zakresu psychologii i neurolingwistyki.

Nie trać czasu i pieniędzy na rozprawy sądowe. Pomogę rozwiązać spór z drugą stroną. Zapraszam na spotkanie mediacyjne. Znajdziemy razem konsensus.  Życie jest zbyt piękne i krótkie by tracić nerwy i zdrowie.

Nie czekaj aż Sąd wybierze Ci mediatora, wybierz go sam!

CZYM JEST MEDIACJA?

Zgodnie z definicją :
„Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.” (www.ms.gov.pl).

Mediacja to rozmowa, wzajemne zrozumienie, rozwiązanie.

Może być:

 • rozmową stron w obecności mediatora
 • indywidualnym spotkaniem mediatora z każdą ze stron

CO DAJE MEDIACJA?

 • pozwoli utrzymać wzajemne relacje,
 • obniży negatywne emocje,
 • pomoże zrozumieć wzajemne potrzeby,
 • stworzy szansę na samodzielne, krótkie i tanie, polubowne rozwiązanie sporu. 

PROWADZĘ MEDIACJE:

 • Rodzinne
 • Majątkowe
 • O mobbing
 • Z zakresu prawa pracy
 • Cywilne
 • Społeczne
 • Gospodarcze

CO MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM MEDIACJI?

 • sprawy pracownicze,

 • sprawy rodzinne tj. separacja, rozwód czy ustalenie kontaktów z dziećmi,
 • podział majątku, spadek
 • niewywiązanie się z umowy,
 • sprawa o zapłatę

Zapraszam serdecznie na sesję mediacyjną. Przejdziemy przez spór razem w spokoju, komforcie i z pełną dyskrecją.

KONTAKT

Coaching - Mediacje - Mentoring

Ewa Anna Suwała

tel. +48 791 158 153 

e-mail: ewa.anna.suwala@gmail.com

e-mail: ewa.wogorka@gmail.com

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę  na przetwarzanie swoich danych osobowych.