MEDIACJE

 

 

POUFNE --DOBROWOLNE -- BEZSTRONNE -- NEUTRALNE -- DLA CIEBIE

Jestem tu dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji i nie umieją z niej samodzielnie wyjść. Każdy spór można rozwiązać, gdy obok znajdzie się pomocna dłoń, która poprowadzi mediacje w sposób ekologiczny, bezstronny, sensowny i skuteczny.

Jestem stałym mediatorem przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, Rzeszowie, Krakowie, Tarnowie, Kielcach i Nowym Sączu.

Nie trać czasu i pieniędzy na rozprawy sądowe. Pomogę rozwiązać spór z drugą stroną. Zapraszam na spotkanie mediacyjne. Znajdziemy razem konsensus.  Życie jest zbyt piękne i krótkie by tracić nerwy i zdrowie.

Nie czekaj aż Sąd wybierze Ci mediatora, wybierz go sam!

 

INFORMACJE


 

PROWADZĘ MEDIACJE:

 • Rodzinne
 • Majątkowe
 • O mobbing
 • Z zakresu prawa pracy
 • Cywilne
 • Społeczne
 • Gospodarcze

CZYM JEST MEDIACJA?

Zgodnie z definicją : „Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu,
z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.”
(www.ms.gov.pl).

Mediacja to rozmowa, wzajemne zrozumienie, rozwiązanie.

Może być:

 • rozmową stron w obecności mediatora
 • indywidualnym spotkaniem mediatora z każdą ze stron

CO CI DA MEDIACJA?

 • pozwoli wam utrzymać wzajemne relacje,
 • obniży negatywne emocje,
 • pomoże zrozumieć wzajemne potrzeby,
 • stworzy szansę na samodzielne, krótkie i tanie, polubowne rozwiązanie sporu. 

CO MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM MEDIACJI?

 • sprawy pracownicze,
 • sprawy rodzinne tj. separacja, rozwód czy ustalenie kontaktów z dziećmi,
 • podział majątku,
 • niewywiązanie się z umowy,
 • sprawa o zapłatę.

 

ILE KOSZTUJE MEDIACJA SĄDOWA?

Koszty mediacji - wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji obciążają strony w równych częściach.

W sporach skierowanych przez sąd , niemajątkowych majątkowych – w których wartość sporu nie da się ustalić  - wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne. Każde kolejne to 100 zł . (łącznie nie więcej niż 450 zł).
Jeśli postępowanie dotyczy spraw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego). Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji (w tym opłata za wynajem pomieszczenia do 70 zł za jedno posiedzenie oraz koszty korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł). Jeśli mediator jest podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, do kosztów mediacji dolicza się podatek VAT.

Rozporządzenie  Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. 2016 r.,  poz. 921).

ILE KOSZTUJE MEDIACJA PRZEDSĄDOWA?

Mediacje cywilne

Bez ustalenia wartości przedmiotu sporu - sesje wstępne (60 minut) - 190 PLN

Sesje wspólne (90 minut) - 400 PLN za sesję

Przy ustalonej wartości przedmiotu sporu - 2% wartości za całą mediację, nie mniej niż 1300 PLN (maks. 3 sesje wspólne)

Mediacje gospodarcze

Bez ustalonej wartości przedmiotu sporu - sesje wstępne (60 minut) - 250 PLN

Sesje wspólne (90 minut) - 500 PLN za sesję

Przy ustalonej wartości przedmiotu sporu - 3% wartości za a całą mediację, nie mniej niż 2000 PLN (maks. 3 sesje wspólne)

Mediacje pracownicze, o mobbing

Bez ustalenia wartości przedmiotu sporu - sesje wstępne (60 minut) - 250 PLN

Sesje wspólne (90 minut) - 400 PLN

Przy ustalonej wartości przedmiotu sporu - 2% wartości za całą mediację, nie mniej niż 1500 PLN (maks. 3 sesje wspólne)

Mediacje rodzinne

Bez ustalenia wartości przedmiotu sporu - sesje wstępne (60 minut) - 190 PLN

Sesje wspólne (90 minut) - 370 PLN za sesję

Przy ustalonej wartości przedmiotu sporu - 2% wartości za całą mediację, nie mniej niż 1300 PLN

 

Zapraszam serdecznie. Przejdziemy przez spór razem w spokoju, komforcie i z pełną dyskrecją.

KONTAKT

Ewa Anna Suwała

tel. +48 791 158 153 

tel. +48 797 270 077

e-mail: ewa.anna.suwala@gmail.com

e-mail: ewa.wogorka@gmail.com

e-mail: medium24@eterica.pl

Dane do przelewu:

Eterica Polska

PL87 1140 2004 0000 3802 7756 3226

Napisz do mnie