Polityka prywatności

Administrator danych osobowych ("Administrator")

ETERICA POLSKA Piotr Suwała

NIP: [9451895127], REGON: [369877757]
e-mail: [hello@eterica.pl], nr tel.: [791158153]

 

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług związanych z mediacjami sądowymi lub/i pozasądowymi, usługami medium24.pl oraz obsługą klientów Programu Odchudzania Cambridge.
 • Podstawa przetwarzania:
 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na mnie obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Mój prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Mój prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Podanie danych:
 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.
  • Imię i nazwisk
  • Data i miejsce urdzenia
  • Seria i nr dwodu osobistego
  • Nr PESEL/NIP
  • Adres zamieszkania
  • Nr PESEL niepełnletniego dziecka którego dotyczy postępowanie mediacyjne
  • Waga, wzrost, e-mail, nr telefonu
  • Nr konta bankowego

Skutek niepodania danych: brak możliwości przeprowadzenia mediacji i przedłożenia dokumentacji w Sądzie, brak wykonania usługi medium24.pl czy przygotowania programu odchudzania Cambridge.

Okres przetwarzania

Twoje dane będę przetwarzać tylko przez okres, w którym będzie ku temu podstawa prawna.

Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.


Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • A także:
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),

Skontaktuj się, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.
Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.


Kontak z administratorem

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z Polityką Prywatności?
Napisz na adres e-mail: hello@eterica.pl

KONTAKT

Ewa Anna Suwała

tel. +48 791 158 153 

tel. +48 797 270 077

e-mail: ewa.anna.suwala@gmail.com

e-mail: ewa.wogorka@gmail.com

e-mail: medium24@eterica.pl

Dane do przelewu:

Eterica Polska

PL87 1140 2004 0000 3802 7756 3226

Napisz do mnie