MOJE COACHINGI

Coaching życiowy 
Life coaching

Jest bardzo szerokim pojęciem obejmującym wiele dziedzin rozwoju osobistego oraz treningu osobistej efektywności. 

Dotyczy różnych osobistych sfer życia klienta. Koncentruje się na poprawie jakości życia w konkretnej dziedzinie lub obszarze, na lepszym funkcjonowaniu w życiu codziennym, wspiera rozwój osobisty. Ogólnym celem coachingu życiowego, który należy doprecyzować może być np. rozwinięcie umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji z bliskimi (przyjaciółmi, rodziną), przejście do nowego etapu w życiu w związku z nową rolą (rodzicielstwo, zmiana zainteresowań zawodowych), itp.

Do coachingu życiowych zmian zaliczymy również coaching skierowany do bardzo konkretnych zadań lub projektów życiowych jak np.: ukończenie szkoły lub studiów, budowa domu, adaptacja w nowym środowisku, zmiana miejsca zamieszkania, podjęcie nowych ról życiowych [małżeństwo, rodzicielstwo], radykalna życiowa zmiana [rozwód, emigracja] itp.


 

Coaching kariery
Career coaching

Zajmuje się wspieraniem rozwoju osobistego klienta na etapie poszukiwania edukacji zawodowej, konkretnej pracy lub w czasie wyboru kierunku dalszego rozwoju profesjonalnego. W konkretnej organizacji i na jej zlecenie ten rodzaj coachingu ma miejsce zazwyczaj wtedy, gdy potrzebne jest określenie nowych obszarów pracy zawodowej dla pracującego już specjalisty.

Proces coachingowy skupi się wówczas na diagnozowaniu i rozwijaniu mocnych stron coachee, analizowaniu ewentualnych ograniczeń pracownika oraz wykorzystywaniu tychże ograniczeń jako sygnałów do zmiany, niezbędnych informacji lub jako zachęty do ich rozwinięcia w zasoby (jaka jest siła w słabości?). Coaching kariery bardzo często dotyczy również przygotowania pracownika do awansu, zmiany zakresu obowiązków, zmiany miejsca pracy (np. wyjazd zagraniczny) lub wsparcia w nowym miejscu pracy lub na nowym stanowisku.


 

Coaching dla kobiet i mężczyzn
Women’s & mens' coaching

Coaching dla kobiet

Zajmuje się szczególnymi aspektami związanymi ze społeczną i rodzinną rolą kobiety, takimi jak: podjęcie roli matki, zmiana pracy, podjęcie aktywności zawodowej po okresie wychowywania dzieci, relacje małżeńskie, nierówne traktowanie płci, konflikty na tle nierównego traktowania płci, wychowywanie dzieci z pozycji matki i inne.

Coaching dla mężczyzn 

Zajmuje się szczególnymi aspektami związanymi ze społeczną i rodzinną rolą mężczyzny, takimi jak: podjęcie roli ojca, presja związana ze stereotypami związanymi z płcią, wyzwania rywalizacyjne, relacje małżeńskie, relacje środowiskowe związane z płcią i inne.


 

Coaching nastawiony na rezultat
Perfomance coaching

Nastawiony na poprawę efektywności działania w określonych obszarach,  także osiąganie wyznaczonych celów związanych z wynikami, wydajnością, konkretnymi osiągnięciami, projektami.


 

Coaching przywództwa 
Leadership coaching

Jest on ukierunkowany na rozwój kompetencji przywódczych, a zwłaszcza rozwoju osobistej odpowiedzialności, charyzmy i zdolności przywódczych.


 

Coaching Celebrytów i polityków
VIP coaching

Coaching adresowany do osób o specjalnym statusie, określanym mianem VIP np. polityków, członków elit finansowych, znanych artystów, osób popularnych, szefów wielkich firm, znanych postaci popkultury itp. W praktyce może on przyjmować postać bardziej skonkretyzowaną od coachingu kariery po zdrowie i inne.


 

Coaching piękności
Beauty Coaching

Jego celem jest pomoc w odnalezieniu piękna danej osoby.
Beauty coach to trener, który uczy, jak kształtować własny wizerunek. Podpowiada, jaki ubiór jest najbardziej korzystny, wskazuje techniki makijażu, pomaga w doborze fryzury oraz odpowiednich dodatków. Jest inspiratorem, który wie w jaki sposób tchnąć w ludzi wiarę w siebie i pomóc zaakceptować siebie. 


 

Coaching dla rodziny
Family coaching

Coaching dla rodziny pomaga
w stworzeniu strategii harmonijnych relacji pomiędzy członkami szeroko pojętej rodziny i konkretnymi osobami reprezentującymi różne pokolenia.

Możliwe jest prowadzenie sesji indywidualnych z zainteresowaną osobą, która zamierza poprawić relacje, a także z różnymi członkami rodziny, w tym również sesje rodzinne.


 

Coaching rodzicielski
Parent's coaching

Coaching rodzicielski koncentruje swoje zadania na tworzeniu relacji współpracy i zaufania między dorosłymi i dziećmi.

Ważnym elementem bazowym dla tego modelu coachingu jest świadomość, że większość problemów w relacjach rodzice-dzieci zaczyna się po stronie rodziców (lub innych dorosłych)
i wynika z ich przekonań lub wzorców, które utrudniają dobrą komunikację z dziećmi.


 

KONTAKT

Coaching - Mediacje - Mentoring

Ewa Anna Suwała

tel. +48 791 158 153 

e-mail: ewa.anna.suwala@gmail.com

e-mail: ewa.wogorka@gmail.com

Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę  na przetwarzanie swoich danych osobowych.